กพช.วางนโยบายเข็นแผนฝ่าพิษพลังงาน

กพช.วางนโยบายเข็นแผนฝ่าพิษพลังงาน

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)

ข่าวเศรษฐกิจ ได้พิจารณาสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ยังไม่มีข้อยุติ ส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) และน้ำมันดีเซลในตลาดโลกมีความผันผวน และปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับสูง จากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของหลายประเทศทั่วโลก ทำให้เกิดการตึงตัวของอุปทาน ก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน รวมถึงการอ่อนตัวของค่าเงินบาท จึงเห็นชอบมาตรการบริหารจัดการพลังงานในสถานการณ์วิกฤติราคาพลังงาน เดือน ต.ค.-ธ.ค.นี้ เช่น มาตรการตามแนวทางการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ปี 2565 การจัดหาพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงมาตรการขอความร่วมมือในการประหยัดพลังงานในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม และเร่งรัดการอนุมัติและอนุญาตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะเทียบเท่าการลดการนำเข้าแอลเอ็นจี

กพช.วางนโยบายเข็นแผนฝ่าพิษพลังงาน

พร้อมกันนี้ยังได้เห็นชอบมาตรการเพิ่มเติม การขอความร่วมมือประชาชนทั่วไป และภาคธุรกิจในการประหยัดพลังงาน มาตรการเหล่านี้จะเป็นมาตรการบังคับทันที หากราคาแอลเอ็นจีเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ 50 เหรียญต่อล้านบีทียูเป็นต้นไปต่อเนื่อง 2 สัปดาห์

ข่าวเศรษฐกิจ  จากปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 28-29 เหรียญต่อล้านบีทียู หากราคาแอลเอ็นจีขึ้นมาถึง 40 เหรียญต่อล้านบีทียูเมื่อไหร่ก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ เช่น กำหนดเวลาเปิดปิดป้ายแอลอีดี ปิดแอร์ก่อนห้างสรรพสินค้าปิดเป็นเวลา 30 นาที-1 ชั่วโมง การปรับเวลาเปิด-ปิด ในธุรกิจที่มีการใช้พลังงานสูงต้องรอพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งหากราคาพลังงานสูงขึ้นกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือ พพ. จะเป็นผู้ประเมิน เช่น ปิดปั๊มน้ำมัน ปิดร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจที่ใช้ไฟสูง“กพช.เห็นชอบการทบทวนการกำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ประเทศไทย ปี 2554-2558 โดยให้มีการปรับปรุงข้อความการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 และเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย”

แนะนำข่าวเศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม ชี้จันทรุปราคาวันลอยกระทง